Không Gian Sống

Nên lợp nhà bằng ngói xi măng màu hay ngói đất...

Với công nghệ sản xuất ngày càng hiện đại thì các sản phẩm ngói lợp nhà trên thị trường cũng ngày càng đa dạng...