Đề thi Giữa kì 2 Toán 7 Cánh diều – Cô Minh Châu (DỄ HIỂU NHẤT)

🔖 Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại:
🛒Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả năm mỗi môn, 100k 1 bộ 10 đề thi bất kì bởi VietJack tại:
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Đề thi Giữa kì 2 – Toán 7 – Cánh diều (DỄ HIỂU NHẤT)

Bài giảng này cô sẽ giúp các em tổng hợp toàn bộ kiến thức trọng tâm bài Đề thi giữa kì 2 trong chương trình học mới của Bộ Giáo dục – Bộ sách Cánh diều – Toán 7. Video này, cô cũng sẽ giải tất cả các bài tập của bài học này trong sách. Chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé!

Nội dung bài học hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau:
00:00 Mở đầu
01:03 Câu 1 (Phần trắc nghiệm)
02:16 Câu 2 (Phần trắc nghiệm)
03:40 Câu 3 (Phần trắc nghiệm)
05:07 Câu 4 (Phần trắc nghiệm)
06:46 Câu 5 (Phần trắc nghiệm)
07:23 Câu 6 (Phần trắc nghiệm)
08:57 Câu 7 (Phần trắc nghiệm)
10:11 Câu 8 (Phần trắc nghiệm)
11:33 Câu 9 (Phần trắc nghiệm)
14:43 Câu 10 (Phần trắc nghiệm)
16:04 Câu 11 (Phần trắc nghiệm)
18:43 Câu 12 (Phần trắc nghiệm)
21:16 Bài 1 (Phần tự luận)
24:00 Bài 2 (Phần tự luận)
26:05 Bài 3 (Phần tự luận)
32:45 Bài 4 (Phần tự luận)
36:46 Giới thiệu khoahoc.vietjack.com
Đăng kí mua khóa học của cô tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:
#vietjack, #canhdieugiaitoan7, #dethigiuaki2

▶ Danh sách các bài giải SGK Toán 7 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Trần Ngọc Anh:

▶ Danh sách các bài học môn Toán 7 – Bộ sách cánh diều – Cô Hoàng Thanh Xuân:

▶ Danh sách các bài học môn Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối tri thức:

▶ Danh sách các bài giảng Khoa học tự nhiên 7 – Cánh diều:

▶ Danh sách các bài học môn Toán 7 – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Thị Anh:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *