Địa lí 6 Kết nối tri thức Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả trang 122 – 124

🛒Chỉ từ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả năm mỗi môn, 100k 1 bộ 10 đề thi bất kì bởi VietJack tại:
🔖 Đề thi cuối kì, giữa kì, HSG, vượt cấp từ lớp 1-12 chỉ từ 100k 1 bộ
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Địa lí 6 – Kết nối tri thức – Bài 8 – Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả là một bài học quan trọng của sách Địa lí 6 trong chương trình học mới của Bộ Giáo dục – Bộ sách Kết nối tri thức. Video này, cô cũng sẽ giải tất cả các bài tập của bài học này trong sách. Chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé!

Bài học hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau:
00:00 Giới thiệu
01:42 1. Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất
05:08 2. Các hệ quả từ chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất
14:20 Luyện tập
16:28 Vận dụng
17:17 Giới thiệu trang web

Đăng kí mua khóa học của VietJack tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:
#vietjack, #ketnoidiali6, #bai8

▶ Danh sách các bài học môn Địa lí 6 – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Hằng:

▶ Danh sách các bài học môn Toán học 6 – Bộ sách cánh diều – Cô Vương Thị Hạnh:

▶ Danh sách các bài học môn Toán học 6 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Vương Thị Hạnh:

▶ Danh sách các bài học môn Toán 6 – Chân trời sáng tạo – Cô Vương Thị Hạnh:

▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 6 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Trương San:

▶ Danh sách các bài học môn Tiếng anh 6 – Kết nối tri thức :

▶ Danh sách các bài học Lịch sử 6 – Kết nối tri thức – Cô Tiêu Thị Lan Anh:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *