Em bé thông minh Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo – Cô Thanh Hà (DỄ HIỂU NHẤT)

🛒Chỉ từ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả năm mỗi môn, 100k 1 bộ 10 đề thi bất kì bởi VietJack tại:
🔖 Đề thi cuối kì, giữa kì, HSG, vượt cấp từ lớp 1-12 chỉ từ 100k 1 bộ
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo – Soạn bài Em bé thông minh

Em bé thông minh là bài học quan trọng trong chương trình Ngữ Văn 6 – Chân trời sáng tạo. Trong bài giảng này, cô sẽ giúp các em tìm hiểu tất cả các kiến thức trọng tâm nhất bài học, đồng thời hướng dẫn các em giải các câu hỏi của bài học. Các em chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé !

Nội dung bài học hôm nay gồm những nội dung chính như sau:
00:00 Giới thiệu
01:38 Câu hỏi 1 trang 42 SGK Ngữ văn 6 CT Tập 1
02:24 Câu hỏi 2 trang 42 SGK Ngữ văn 6 CT Tập 1
03:12 Câu hỏi dự đoán 1 trang 43 SGK Ngữ văn 6 CT Tập 1
03:53 Câu hỏi dự đoán 2 trang 44 SGK Ngữ văn 6 CT Tập 1
04:45 Câu hỏi suy luận trang 45 SGK Ngữ văn 6 CT Tập 1
05:41 Câu hỏi 1 trang 46 SGK Ngữ văn 6 CT Tập 1
06:12 Câu hỏi 2 trang 46 SGK Ngữ văn 6 CT Tập 1
07:16 Câu hỏi 3 trang 46 SGK Ngữ văn 6 CT Tập 1
08:51 Câu hỏi 4 trang 46 SGK Ngữ văn 6 CT Tập 1
09:21 Câu hỏi 5 trang 46 SGK Ngữ văn 6 CT Tập 1
10:04 Câu hỏi 6 trang 46 SGK Ngữ văn 6 CT Tập 1

Đăng kí mua khóa học của VietJack tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:
#vietjack, #nguvan6chantroi, #soanbai

▶ Danh sách các bài soạn bài Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo – Cô Trần Thanh Hà:

▶ Danh sách các bài học môn Toán 6 – Bộ sách cánh diều – Cô Vương Thị Hạnh:

▶ Danh sách các bài học môn Toán 6 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Vương Thị Hạnh:

▶ Danh sách các bài học môn Toán 6 – Chân trời sáng tạo – Cô Vương Thị Hạnh:

▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 6 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Trương San:

▶ Danh sách các bài học môn Tiếng anh 6 – Kết nối tri thức :

▶ Danh sách các bài học Lịch sử 6 – Kết nối tri thức – Cô Tiêu Thị Lan Anh:

▶ Danh sách các bài học môn Địa lí 6 – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Hằng:

▶ Danh sách các bài giải SGK Ngữ văn 6 – Kết nối tri thức – Cô Lê Minh Nguyệt:

▶ Danh sách các bài giải SGK Tiếng anh 6 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Minh Hiền:

▶ Danh sách các bài giải SGK Tiếng anh 6 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Thanh Hoa:

▶ Danh sách các bài giải SGK Khoa học tự nhiên 6 – Chân trời sáng tạo:

▶ Danh sách các bài giải SGK Khoa học tự nhiên 6 – Kết nối:

▶ Danh sách các bài giải SGK Khoa học tự nhiên 6 – Cánh diều:

▶ Danh sách các bài giải SBT Khoa học tự nhiên 6 – Kết nối:

▶ Danh sách các bài giải SBT Khoa học tự nhiên 6 – Cánh diều:

▶ Danh sách các bài giải SGK Toán 6 – Bộ sách Cánh diều – Cô Nguyễn Hà Nguyên:

▶ Danh sách các bài giải SGK Toán 6 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Hoàng Thanh Xuân:

▶ Danh sách các bài giải SGK Toán 6 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Minh Nguyệt:

▶ Danh sách các bài giải SGK Toán 6 – Bộ sách Chân trời sáng tạo – Cô Đỗ Hoa:

▶ Danh sách các bài chữa bài tập Địa lý 6 – Cánh diều – Cô Nguyễn Minh Huế:

▶ Danh sách các bài giải Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 – Kết nối tri thức:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *