Ngôi nhà diện tích 500m2 cho 18 người ở

vasho170214 1 Ngôi nhà diện tích 500m2 cho 18 người ở
Đơn vị thiết kế: VASHO
Địa điểm xây dựng: Jarabacoa, Cộng Hòa Dominicana
Công ty xây dựng: Alexi Moraga H.
Tổng diện tích: 470m2
Năm hoàn thành: 2013
Ảnh: Eduardo Abreu

vasho170214 3 Ngôi nhà diện tích 500m2 cho 18 người ở

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *