video

Thực hành vẽ hình chữ nhật – Toán lớp 4 – Cô Hà Phương...

🔖 Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: https://timgiasu.com.vn/ 🛒Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài...
video

Tiếng Anh lớp 4 – Unit 1 Nice to see you again – Lesson...

🔖 Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: https://timgiasu.com.vn/ 🛒Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài...
video

Soạn bài Người thầy đầu tiên – Ngữ văn lớp 7 – Kết nối...

Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: https://timgiasu.com.vn/ Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài...
video

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Thiên nhiên – Tuần 8 –...

Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: https://timgiasu.com.vn/ Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài...
video

Vùng trung du và miền núi Bắc bộ – Bài 17 – Địa lí...

🔖 Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X. 📲Tải app VietJack để xem các bài giảng khác...
video

Thế nào là kể chuyện – Tập làm văn – Bài 92 – Tiếng...

Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: https://timgiasu.com.vn/ Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài...
video

Vở bài tập Toán lớp 5 – Bài 59: Luyện tập – trang 73...

Đăng ký học gia sư 1:1 với thầy cô VietJack giá từ 200k-300k/ 1 buổi tại: https://timgiasu.com.vn/ Chỉ 200k 1 bộ giáo án, bài...
video

Tháng – năm – Toán lớp 3 – Cô Nguyễn Thị Điềm (HAY NHẤT)

Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X. Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của ...