Tiếng Anh 7 – Unit 2 Health – Skills 2 – Cô Nguyễn Minh Hiền (HAY NHẤT)

0
23

Xem bài giải Tiếng Anh 7 Unit 1: Getting started – trang 8, 9 – (sách mới) Global Success – Kết nối tri thức: https://youtu.be/yEcCKuEd9pM
🔖 Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
📲Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Tiếng Anh 7 – Unit 2 Health – Skills 2

1. Look at the picture below. Discuss the following questions with a partner. [0:46]
2. Listen to the interview with an ironman. Tick (v) the problems he had as a child. [4:28]
3. Listen to the interview again. What advice does he give about preparing for the event? [17:53]
4. Are the following sentences true (T) or false (F)? [18:47]
5. Discuss in groups [25:03]
6. Look at Dr. Law’s advice page. Can you match the problems with the answers? [25:58]
7. Work in pairs. Choose one of the problems… [32:29]

Video bài học hôm nay, cô hướng dẫn các em toàn bộ kiến thức cần nhớ bài Unit 2 Health – Skills 2. Cùng với đó, cô sẽ giải chi tiết các ví dụ minh họa bằng phương pháp nhanh nhất. Theo dõi bài học cùng cô để học tốt hơn nhé!
Còn rất nhiều bài giảng hay khác, xem ngay tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
#vietjack #tienganh7 #unit2

▶ Danh sách các bài giải SGK Tiếng Anh 7 – Cô Nguyễn Minh Hiền:

▶ Danh sách các bài giải SGK Toán học 7 – Cô Nguyễn Ngọc Anh:

▶ Danh sách các bài giải SBT Toán học 7 – Cô Nguyễn Hà Nguyên:

LEAVE A REPLY