Toán lớp 7 Cánh diều Bài 12: Tính chất ba đường trung trực giác của tam giác trang 112 – 114

Mua tài liệu học tập, quần áo mã giảm giá trực tiếp từ shopee:
🛒Chỉ từ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả năm mỗi môn, 100k 1 bộ 10 đề thi bất kì bởi VietJack tại:
🔖 Đề thi cuối kì, giữa kì, HSG, vượt cấp từ lớp 1-12 chỉ từ 100k 1 bộ
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Toán lớp 7 – Cánh diều – Bài 12: Tính chất ba đường trung trực giác của tam giác | trang 112 – 114

Tính chất ba đường trung trực của tam giác là bài học quan trọng chương trình học mới của Bộ Giáo dục – Bộ sách Cánh diều – Toán lớp 7. Trong bài giảng này, cô sẽ giúp các em tìm hiểu tất cả các kiến thức trọng tâm nhất bài học. Từ đó, các em sẽ giải các dạng bài tập từ cơ bản nhất đến nâng cao. Các em chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé !

Nội dung bài học hôm nay bao gồm:
00:00 Mở đầu
00:36 Câu hỏi khởi động trang 112 Toán 7 Tập 2
02:12 Câu hỏi hoạt động 1 trang 112 Toán 7 Tập 2
03:49 Câu hỏi luyện tập 1 trang 113 Toán 7 Tập 2
06:00 Câu hỏi hoạt động 2 trang 113 Toán 7 Tập 2
06:50 Câu hỏi luyện tập 2 trang 114 Toán 7 Tập 2
07:35 Câu hỏi hoạt động 3 trang 114 Toán 7 Tập 2
09:55 Bài 1 trang 115 Toán 7 Tập 2
11:42 Bài 2 trang 115 Toán 7 Tập 2
15:32 Bài 3 trang 115 Toán 7 Tập 2
19:37 Bài 4 trang 115 Toán 7 Tập 2
24:36 Bài 5 trang 115 Toán 7 Tập 2
27:13 Giới thiệu trang web

Đăng kí mua khóa học của cô tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:
#vietjack, #canhdieugiaitoan7, #bai12

▶ Danh sách các bài học giải Toán lớp 7 – Cánh diều – Cô Ngô Vân:

▶ Danh sách các bài giảng môn Toán 7 – Bộ sách cánh diều – Cô Hoàng Thanh Xuân:

▶ Danh sách các bài giảng môn Ngữ văn 7 – Kết nối tri thức – Cô Trương San:

▶ Danh sách các bài giảng môn Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối tri thức:

▶ Danh sách các bài giảng môn Khoa học tự nhiên 7 – Cánh diều:

▶ Danh sách các bài học môn Toán 7 – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Thị Anh:

▶ Danh sách các bài giải SGK Toán 7 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Trần Ngọc Anh:

▶ Danh sách các bài giải SGK Khoa học tự nhiên 7 – Chân trời sáng tạo:

▶ Danh sách các bài giảng SGK Khoa học tự nhiên 7 – Chân trời sáng tạo:

▶ Danh sách các bài giảng SGK Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối tri thức:

▶ Danh sách các bài soạn bài Ngữ văn 7 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Huỳnh Phượng:

▶ Danh sách các bài giải SGK Địa lí 7 – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Thị Lan:

▶ Danh sách các bài đọc SGK Ngữ văn 7 – Kết nối tri thức – Cô Lê Minh Nguyệt:

▶ Danh sách các bài giải SGK Lịch sử 7 – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Bích Phương:

▶ Danh sách các bài giải SGK Lịch sử 7 – Cánh diều – Cô Nguyễn Bích Phương:

▶ Danh sách các bài giải SGK Ngữ văn 7 – Chân trời sáng tạo – Cô Nguyễn Bích Phương:

▶ Danh sách các bài giải SGK Ngữ văn 7 – Cánh diều – Cô Nguyễn Bích Phương:

▶ Danh sách các bài giải SGK Khoa học tự nhiên 7 – Cánh diều:

▶ Danh sách các bài giải SGK Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối tri thức:

▶ Danh sách các bài giảng Lịch sử 7 – Kết nối tri thức – Cô Tiêu Thị Lan Anh:

▶ Danh sách các bài học môn Toán học 7 – Kết nối tri thức – Cô Hoàng Thanh Xuân:

▶ Danh sách các bài giải SGK Công nghệ 7 – Kết nối tri thức – Cô Bích Phương:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *