Toán lớp 7 Cánh diều Bài tập cuối chương 7 trang 119 – 120 – Cô Vân (DỄ HIỂU NHẤT)

Mua tài liệu học tập, quần áo mã giảm giá trực tiếp từ shopee:
🛒Chỉ từ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả năm mỗi môn, 100k 1 bộ 10 đề thi bất kì bởi VietJack tại:
🔖 Đề thi cuối kì, giữa kì, HSG, vượt cấp từ lớp 1-12 chỉ từ 100k 1 bộ
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Toán lớp 7 – Cánh diều – Bài tập cuối chương 7 | trang 119 – 120 – Cô Vân

Bài tập cuối chương 7 là bài học quan trọng chương trình học mới của Bộ Giáo dục – Bộ sách Cánh diều – Toán lớp 7. Trong bài giảng này, cô sẽ giúp các em tìm hiểu tất cả các kiến thức trọng tâm nhất bài học. Từ đó, các em sẽ giải các dạng bài tập từ cơ bản nhất đến nâng cao. Các em chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé !

Nội dung bài học hôm nay bao gồm:
00:00 Mở đầu
01:19 Bài 1 trang 119 SGK Toán 7 Tập 2
03:33 Bài 2 trang 119 SGK Toán 7 Tập 2
06:48 Bài 3 trang 119 SGK Toán 7 Tập 2
08:58 Bài 4 trang 119 SGK Toán 7 Tập 2
12:42 Bài 5 trang 119 SGK Toán 7 Tập 2
18:20 Bài 6 trang 119 SGK Toán 7 Tập 2
23:34 Bài 7 trang 119 SGK Toán 7 Tập 2
26:04 Bài 8 trang 119 SGK Toán 7 Tập 2
31:55 Bài 9 trang 120 SGK Toán 7 Tập 2
41:12 Bài 10 trang 120 SGK Toán 7 Tập 2
44:23 Bài 11 trang 120 SGK Toán 7 Tập 2
45:15 Bài 12 trang 120 SGK Toán 7 Tập 2
47:33 Bài 13 trang 120 SGK Toán 7 Tập 2
49:28 Bài 13 trang 120 SGK Toán 7 Tập 2
50:38 Giới thiệu trang web

Đăng kí mua khóa học của cô tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:
#vietjack, #canhdieugiaitoan7, #baitapcuoichuong

▶ Danh sách các bài học giải Toán lớp 7 – Cánh diều – Cô Ngô Vân:

▶ Danh sách các bài giảng môn Toán 7 – Bộ sách cánh diều – Cô Hoàng Thanh Xuân:

▶ Danh sách các bài giảng môn Ngữ văn 7 – Kết nối tri thức – Cô Trương San:

▶ Danh sách các bài giảng môn Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối tri thức:

▶ Danh sách các bài giảng môn Khoa học tự nhiên 7 – Cánh diều:

▶ Danh sách các bài học môn Toán 7 – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Thị Anh:

▶ Danh sách các bài giải SGK Toán 7 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Trần Ngọc Anh:

▶ Danh sách các bài giải SGK Khoa học tự nhiên 7 – Chân trời sáng tạo:

▶ Danh sách các bài giảng SGK Khoa học tự nhiên 7 – Chân trời sáng tạo:

▶ Danh sách các bài giảng SGK Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối tri thức:

▶ Danh sách các bài soạn bài Ngữ văn 7 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Huỳnh Phượng:

▶ Danh sách các bài giải SGK Địa lí 7 – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Thị Lan:

▶ Danh sách các bài đọc SGK Ngữ văn 7 – Kết nối tri thức – Cô Lê Minh Nguyệt:

▶ Danh sách các bài giải SGK Lịch sử 7 – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Bích Phương:

▶ Danh sách các bài giải SGK Lịch sử 7 – Cánh diều – Cô Nguyễn Bích Phương:

▶ Danh sách các bài giải SGK Ngữ văn 7 – Chân trời sáng tạo – Cô Nguyễn Bích Phương:

▶ Danh sách các bài giải SGK Ngữ văn 7 – Cánh diều – Cô Nguyễn Bích Phương:

▶ Danh sách các bài giải SGK Khoa học tự nhiên 7 – Cánh diều:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *