Vở bài tập Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo Ôn tập học kì 1 trang 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95

Mua tài liệu học tập, quần áo mã giảm giá trực tiếp từ shopee:
🛒Chỉ từ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả năm mỗi môn, 100k 1 bộ 10 đề thi bất kì bởi VietJack tại:
🔖 Đề thi cuối kì, giữa kì, HSG, vượt cấp từ lớp 1-12 chỉ từ 100k 1 bộ
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
VBT Toán lớp 3 – Ôn tập học kì 1 – trang 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 – Chân trời sáng tạo

Ôn tập học kì 1 là một trong những bài học hay trong chương trình học Toán lớp 3 – Chân trời sáng tạo và cũng có rất nhiều bài tập hay trong quyển VBT môn Toán lớp 3 tập 1. Bài học này, cô sẽ giải chi tiết nhất các bài tập trong sách đầy đủ và nhanh nhất nhé. Theo dõi bài học cùng cô nhé !
Nội dung bài học hôm nay bao gồm những nội dung chính sau:
00:00 Giới thiệu
00:26 Bài 1 trang 88 VBT Toán 3 CT
02:30 Bài 2 trang 89 VBT Toán 3 CT
05:36 Bài 3 trang 89 VBT Toán 3 CT
05:55 Thử thách trang 90 VBT Toán 3 CT
07:22 Bài 4 trang 90 VBT Toán 3 CT
10:10 Khám phá trang 90 VBT Toán 3 CT
10:30 Bài 5 trang 91 VBT Toán 3 CT
12:00 Bài 6 trang 91 VBT Toán 3 CT
12:56 Trò chơi trang 91 VBT Toán 3 CT
13:11 Bài 1 trang 92 VBT Toán 3 CT
14:02 Bài 2 trang 92 VBT Toán 3 CT
15:48 Bài 4 trang 93 VBT Toán 3 CT
16:27 Bài 5 trang 93 VBT Toán 3 CT
17:37 Bài 6 trang 93 VBT Toán 3 CT
18:18 Bài 7 trang 94 VBT Toán 3 CT
19:04 Bài 8 trang 94 VBT Toán 3 CT
19:54 Bài 9 trang 94 VBT Toán 3 CT
21:21 Bài 10 trang 94 VBT Toán 3 CT
22:27 Bài 11 trang 95 VBT Toán 3 CT
24:31 Vui học trang 95 VBT Toán 3 CT
24:43 Bài 1 trang 96 VBT Toán 3 CT
26:20 Bài 2 trang 96 VBT Toán 3 CT
26:37 Bài 3 trang 96 VBT Toán 3 CT
28:01 Bài 4 trang 97 VBT Toán 3 CT
29:07 Khám phá trang 97 VBT Toán 3 CT
30:38 Bài 5 trang 97 VBT Toán 3 CT
33:18 Bài 6 trang 97 VBT Toán 3 CT
34:29 Bài 7 trang 98 VBT Toán 3 CT
35:00 Bài 1 trang 99 VBT Toán 3 CT
38:08 Bài 2 trang 99 VBT Toán 3 CT
39:49 Giới thiệu trang web

Đăng kí mua khóa học của VietJack tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:
#vietjack, #vbttoan3chantroi, #ontaphocki1

▶ Danh sách các bài giải VBT Toán lớp 3 – Chân trời sáng tạo – Cô Hoàng Hiền:

▶ Danh sách các bài giải VBT Toán lớp 3 – Cánh diều – Cô Nguyễn Lan:

▶ Danh sách các bài giải VBT Toán lớp 3 – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Lan:

▶ Danh sách các bài giảng môn Toán lớp 3 – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Thị Điềm:

▶ Danh sách các bài giải SGK Toán lớp 3 – Kết nối tri thức – Cô Trần Phương Thảo:

▶ Danh sách các bài giải SGK Tiếng Việt lớp 3 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Hoàng Thị Thơ:

▶ Danh sách các bài học môn Tự nhiên xã hội 3 – Kết nối tri thức – Cô Ngọc Anh:

▶ Danh sách các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 3 – Kết nối tri thức – Cô Phạm Huyền:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *