Vở bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000 trang 3, 4, 5

🛒Chỉ từ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả năm mỗi môn, 100k 1 bộ 10 đề thi bất kì bởi VietJack tại:
🔖 Đề thi cuối kì, giữa kì, HSG, vượt cấp từ lớp 1-12 chỉ từ 100k 1 bộ
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
VBT Toán lớp 3 – Bài 45 – Các số có bốn chữ số. Số 10 000 – trang 3, 4, 5, 6 – Kết nối tri thức

Các số có bốn chữ số. Số 10 000 là một trong những bài học hay trong chương trình học Toán lớp 3 – Kết nối tri thức và cũng có rất nhiều bài tập hay trong quyển VBT môn Toán lớp 3 tập 1. Bài học này, cô sẽ giải chi tiết nhất các bài tập trong sách đầy đủ và nhanh nhất nhé. Theo dõi bài học cùng cô nhé !

Nội dung bài học hôm nay bao gồm những nội dung chính sau:
00:00 Giới thiệu
00:33 Bài 1 VBT Toán 3 Tập 2 trang 3
01:40 Bài 2 VBT Toán 3 Tập 2 trang 3
03:41 Bài 3 VBT Toán 3 Tập 2 trang 3
05:17 Bài 4 VBT Toán 3 Tập 2 trang 4
06:45 Bài 1 VBT Toán 3 Tập 2 trang 4
08:14 Bài 2 VBT Toán 3 Tập 2 trang 4
09:22 Bài 3 VBT Toán 3 Tập 2 trang 5
10:41 Bài 4 VBT Toán 3 Tập 2 trang 5
12:50 Bài 1 VBT Toán 3 Tập 2 trang 5
14:23 Bài 2 VBT Toán 3 Tập 2 trang 5
16:02 Bài 3 VBT Toán 3 Tập 2 trang 6
17:18 Bài 4 VBT Toán 3 Tập 2 trang 6
18:25 Bài 5 VBT Toán 3 Tập 2 trang 6
19:09 Giới thiệu trang web

Đăng kí mua khóa học của VietJack tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:
#vietjack, #vbttoan3ketnoi, #bai45

▶ Danh sách các bài giải VBT Toán lớp 3 – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Lan:

▶ Danh sách các bài giảng môn Toán lớp 3 – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Thị Điềm:

▶ Danh sách các bài giải SGK Toán lớp 3 – Kết nối tri thức – Cô Trần Phương Thảo:

▶ Danh sách các bài giải SGK Tiếng Việt lớp 3 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Hoàng Thị Thơ:

▶ Danh sách các bài học môn Tự nhiên xã hội 3 – Kết nối tri thức – Cô Ngọc Anh:

▶ Danh sách các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 3 – Kết nối tri thức – Cô Phạm Huyền:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *