Vở bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức Bài 46: So sánh các số trong phạm vi 10000 trang 7, 8

🛒Chỉ từ 200k 1 bộ giáo án, bài giảng powerpoint cả năm mỗi môn, 100k 1 bộ 10 đề thi bất kì bởi VietJack tại:
🔖 Đề thi cuối kì, giữa kì, HSG, vượt cấp từ lớp 1-12 chỉ từ 100k 1 bộ
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
VBT Toán lớp 3 – Bài 46 – So sánh các số trong phạm vi 10000 – trang 7, 8, 9 – Kết nối tri thức

So sánh các số trong phạm vi 10000 là một trong những bài học hay trong chương trình học Toán lớp 3 – Kết nối tri thức và cũng có rất nhiều bài tập hay trong quyển VBT môn Toán lớp 3 tập 1. Bài học này, cô sẽ giải chi tiết nhất các bài tập trong sách đầy đủ và nhanh nhất nhé. Theo dõi bài học cùng cô nhé !

Nội dung bài học hôm nay bao gồm những nội dung chính sau:
00:00 Giới thiệu
00:33 Bài 1 VBT Toán 3 Tập 2 trang 7
03:31 Bài 2 VBT Toán 3 Tập 2 trang 7
05:20 Bài 3 VBT Toán 3 Tập 2 trang 7
06:53 Bài 4 VBT Toán 3 Tập 2 trang 7
08:45 Bài 1 VBT Toán 3 Tập 2 trang 8
08:45 Bài 1 VBT Toán 3 Tập 2 trang 8
13:00 Bài 2 VBT Toán 3 Tập 2 trang 8
15:34 Bài 3 VBT Toán 3 Tập 2 trang 8
17:34 Giới thệu trang web

Đăng kí mua khóa học của VietJack tại:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:
#vietjack, #vbttoan3ketnoi, #bai46

▶ Danh sách các bài giải VBT Toán lớp 3 – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Lan:

▶ Danh sách các bài giảng môn Toán lớp 3 – Kết nối tri thức – Cô Nguyễn Thị Điềm:

▶ Danh sách các bài giải SGK Toán lớp 3 – Kết nối tri thức – Cô Trần Phương Thảo:

▶ Danh sách các bài giải SGK Tiếng Việt lớp 3 – Bộ Kết nối tri thức – Cô Hoàng Thị Thơ:

▶ Danh sách các bài học môn Tự nhiên xã hội 3 – Kết nối tri thức – Cô Ngọc Anh:

▶ Danh sách các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 3 – Kết nối tri thức – Cô Phạm Huyền:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *