Ngôi nhà hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại do Birdseye Design thiết kế

Các KTS từ Birdseye Design vừa thiết kế xong ngôi nhà sang trọng nhưng rất ấm cúng này khi họ biết cách hòa quyện giữa những chi tiết thiết kế & trang trí vừa hiện đại vừa cổ điển.

Ngôi nhà hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại do Birdseye Design thiết kế

Ngôi nhà hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại do Birdseye Design thiết kế

Ngôi nhà hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại do Birdseye Design thiết kế

Ngôi nhà hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại do Birdseye Design thiết kế

Ngôi nhà hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại do Birdseye Design thiết kế

Ngôi nhà hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại do Birdseye Design thiết kế

Ngôi nhà hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại do Birdseye Design thiết kế

Ngôi nhà hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại do Birdseye Design thiết kế

Ngôi nhà hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại do Birdseye Design thiết kế

Ngôi nhà hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại do Birdseye Design thiết kế

Ngôi nhà hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại do Birdseye Design thiết kế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *