Ngôi nhà tree house độc đáo ở vùng núi Almaty

Ngôi nhà tree house độc đáo ở vùng núi Almaty

Thiết kế bởi A.Masow, ngôi nhà tree house độc đáo này nằm xung quanh một cây to ở vùng núi Almaty thuộc Kazakhstan. Với thiết kế tường bằng kính xuyên suốt, ngôi nhà sẽ cung cấp cho gia chủ những tầm nhìn tuyệt đẹp về cảnh vật thiên nhiên bao quanh nhé.

b3f9a96cb8085a9cc6fd084ab8dc7a3d Ngôi nhà tree house độc đáo ở vùng núi Almaty

9ba7b332fb075c8ec073b6a0810f915c Ngôi nhà tree house độc đáo ở vùng núi Almaty

65adbdbc451a45e0682499a1fe4a98fd Ngôi nhà tree house độc đáo ở vùng núi Almaty

97a7b504cd8481f9afe5fa91c55d267c Ngôi nhà tree house độc đáo ở vùng núi Almaty

889fc8ae91ecd3c03d29cf751ab9acb6 Ngôi nhà tree house độc đáo ở vùng núi Almaty

1736bd2da2575e0d20b5918de0264608 Ngôi nhà tree house độc đáo ở vùng núi Almaty

375973 a Ngôi nhà tree house độc đáo ở vùng núi Almaty
Theo decorreport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *